Ingvar Karlsson

Ingvar Karlsson

Titel: Musikern

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 2008