Gunnar Sahlin

Gunnar Sahlin

Titel: Riksbibliotekarie

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2008