Christina Hallman

Christina Hallman

Titel: Överintendent

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2008