Birgitta Svendén

Birgitta Svendén

Titel: Hovsångerskan

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2008