Anders Hallberg

Anders Hallberg

Titel: Rector Magnificus Professor

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2008

Till toppen