Mats Hellström

Mats Hellström

Titel: fd Landshövding

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2007