Leif Bolter

Leif Bolter

Titel: Skulptör

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 2007