Lars Bäckström

Lars Bäckström

Titel: fd Riksdagsledamoten

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2007