Johan Törnqvist

Johan Törnqvist

Titel: Överstelöjtnant

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2007

Till toppen