Johan Adelswärd

Johan Adelswärd

Titel: Hovjägmästaren Baron

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2007