Jan-Olof Hedström

Jan-Olof Hedström

Titel: Bergmästare

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2007