Elvy Söderström

Elvy Söderström

Titel: Kommunalrådet

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2007