Sten-Edgar Staxäng

Sten-Edgar Staxäng

Titel: Kontraktsprosten em.

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2006