Nina Balabina

Nina Balabina

Titel: Konstnärlig ledare av Musikskolan Lilla Musikaliska Akademien

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 2006