Ingemar Skogö

Ingemar Skogö

Titel: Generaldirektör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2006