Gunilla Upmark

Gunilla Upmark

Titel: Kanslichefen

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2006