Tomas Bolme

Tomas Bolme

Titel: Förbundsdirektören

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2005