Örjan Lundqvist

Örjan Lundqvist

Titel: Kyrkoherde

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2005

Till toppen