Jan Eliasson

Jan Eliasson

Titel: Ambassadör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2005