Göran Johnsson

Göran Johnsson

Titel: Förbundsordföranden

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2005