Claes Hultling

Claes Hultling

Titel: Överläkare

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2005