Christer Sylvén

Christer Sylvén

Titel: Överceremonimästare Ambassadör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2005