Sverker Martin-Löf

Sverker Martin-Löf

Titel: Direktör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2004