Lars Ljungström

Lars Ljungström

Titel: Förste Intendent

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2004