Johnny Jonsson

Johnny Jonsson

Titel: Företagsläkaren

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2004