Harry Schein

Harry Schein

Titel: Direktör fil.dr.hc.

Medalj: 12:e storleken i högblått band

År: 2004