Per Nordenvall

Per Nordenvall

Titel: Historiografen vid Kungl.Maj:ts Orden

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 2003