Liv Blåvarp

Liv Blåvarp

Titel: Konsthantverkare

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1970