Kerstin Hagsgård

Kerstin Hagsgård

Titel: Intendent

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 2003