Carl Wärnberg

Carl Wärnberg

Titel: Överstelöjtnant

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2003