Arvid Carlsson

Arvid Carlsson

Titel: Professor

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2003