Anders Björck

Anders Björck

Titel: fv Riksdagens förste vise talman, Landshövding

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2003