Tomas Warming

Tomas Warming

Titel: Slottsfogden och Kammarherren, Generalmajor

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2002

Till toppen