Max Bredwad

Max Bredwad

Titel: Extra servitören

Medalj: 8:e storleken i silver

År: 2002