Lars Irstad

Lars Irstad

Titel: Civilingenjör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2002