Jerzy Holtz

Jerzy Holtz

Titel: Förste Konservator

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2002