Hans Krondahl

Hans Krondahl

Titel: Textilkonstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 2002