Curt Sjöö

Curt Sjöö

Titel: Generallöjtnant

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2002