Björn Sprängare

Björn Sprängare

Titel: Ståthållaren, Skog.dr.

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2002