Björn Norman

Björn Norman

Titel: Slottsarkitekt

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2002