Birgitta Jeansson Kock

Birgitta Jeansson Kock

Titel: Chefen för Visningsavdelningen vid HGK

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2002