Torsten Örn

Torsten Örn

Titel: fd Ambassadör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2001