Östen Mäkitalo

Östen Mäkitalo

Titel: Tekn.dr h c

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2001

Till toppen