Melker Schörling

Melker Schörling

Titel: Dirketör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2001