Lennart Höglund

Lennart Höglund

Titel: Vice Hovauditör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2001