Jörn Beckmann

Jörn Beckmann

Titel: Hovstallmästaren Generalmajor

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2001