Hans Tollin

Hans Tollin

Titel: Pastorn i Hovförsamlingen

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2001