Elisabeth Tarras-Wahlberg

Elisabeth Tarras-Wahlberg

Titel: Informationschef

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 2001