Bo Staffan Sigfrid Mårtendal

Bo Staffan Sigfrid Mårtendal

Titel: Direktör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2001