Bengt Ljungqvist

Bengt Ljungqvist

Titel: Hovauditören Advokat

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 2001